Voorwaarden
groepsworkshops


 

Algemene voorwaarden

 1. Gebruik van alle gereedschappen is op eigen risico. Buurman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel.

 2. Buurman Rotterdam zal binnen de macht van Buurman Rotterdam proberen de klanten veilig te houden door middel van uitleg over het gebruik van gereedschap.

 3. De workshopkosten zijn inclusief materiaal. Hiermee wordt bedoeld, de standaard materialen die gebruikt worden voor het ontwerp van de workshop. Mocht deelnemer andere materialen willen gebruiken, dan is dat mogelijk in overleg en zal hiervoor een meerprijs worden afgesproken.

 4. De workshops zijn zo opgesteld dat iedereen normaliter in de gegeven tijd tot een eindproduct moet kunnen komen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om zijn product binnen de gegeven tijd af te krijgen. Na de workshop kan geen aanspraak meer worden gemaakt op materiaal, gereedschap of begeleiding.

Reservering en betaling

 1. Minimaal 5 werkdagen voor de workshop dient het definitieve aantal mensen te worden doorgegeven. Komen er uiteindelijk minder mensen? Dan wordt alsnog eerder genoemde aantal gefactureerd.

 2. De reservering is definitief zodra de aanbetaling van 50% van het totaalbedrag is ontvangen en een bevestigingsmail is verstuurd.

 3. Resterende 50% van het totaalbedrag dient na afloop van de workshop te worden voldaan middels factuur.

Annuleringen

 1. Tot 30 dagen voorafgaande aan de geboekte datum kan de reservering kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd, het bedrag wordt teruggestort op de rekening van de klant.

 2. Bij annulering binnen 2 weken voorafgaande aan de geboekte datum wordt 50% van het totaal verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant. Wijzigen van de datum kan nog wel kosteloos, op basis van beschikbaarheid.

 3. Bij annulering tussen 14 en 5 dagen voorafgaande aan de geboekte datum wordt maximaal 25% van het totaal verschuldigde bedrag teruggestort op de rekening van de klant.

 4. Bij annulering of het doorgeven van wijzigingen minder dan 5 dagen voor de workshop wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 5. Bij wijzigingen die veel administratief werk opleveren kunnen extra administratiekosten worden gerekend, dit wordt vooraf besproken met de klant.

 6. Buurman behoudt zich het recht om de workshop tot 72 uur van de voren te annuleren. Er wordt dan gezocht naar een vervangende datum of andere passende oplossing. Mocht klant zich hier niet in kunnen vinden, dan is volledige restitutie van de aanbetaling ook mogelijk.

Schade aan eigendom

 1. Schade aan eigendommen van Buurman Rotterdam door grove schuld van de klant, zoals opzettelijke vernieling of onredelijk gebruik, kunnen worden verhaald op de veroorzaker van de schade.

 2. Buurman Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van eigendommen van deelnemers tijdens de workshop.

Privacy

 1. Er zal zorgvuldig om worden gegaan met de door klanten verstrekte gegevens en deze zullen nooit zonder toestemming van de betreffende klant verstrekt worden aan derden.